dinsdag, 19 februari 2019, 23:09 uur

PRIVACY VERKLARING

Tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen wij informatie betreffende het adres van de computer waar vanuit de page bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de page's die zijn bezocht en de datum en het tijdstip van het bezoek (dit zijn zogenaamde cookies). Deze informatie wordt gebruikt om de site gebruikersvriendelijker te maken en de site op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen.

Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U kunt dan echter niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wanneer u gegevens aan ons doet toekomen of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij de gegevens die u ons heeft gezonden, waaronder de reden voor het contact, vastleggen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om te voldoen aan met u gesloten overeenkomsten. Voorts zullen wij uw gegevens in geanonimiseerde vorm gebruiken voor analyse van uw behoeften, om onze producten en de informatie op deze site daarop beter te kunnen afstemmen. Tenslotte zullen wij de gegevens gebruiken om met u in contact te treden over onze producten en/of diensten en producten en/of diensten van tot ons concern behorende ondernemingen, en/of producten en/of diensten van zorgvuldig geselecteerde partners.

Uw toezending van gegevens en de opslag daarvan is beveiligd volgens de huidige gebruikelijke technieken.